Aydın
DOLAR32.1885
EURO34.998
ALTIN2497.9
Av. Zeynep İrem DURMAZ

Av. Zeynep İrem DURMAZ

Mail: [email protected]

ÇOCUK İÇİN NAFAKA “İŞTİRAK NAFAKASI”

ÇOCUK İÇİN NAFAKA “İŞTİRAK NAFAKASI”

Mahkeme boşanma kararı ile birlikte 18 yaşını tamamlamamış müşterek çocuğun velayetine ilişkin bir karar verir. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen taraf, çocuğun bakım ve giderlerine ekonomik gücü oranında katılmak zorundadır. İşte, boşanma kararıyla birlikte velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan tarafın çocuk için ödemesi gereken nafaka “iştirak nafakası” olarak adlandırılır.

İştirak nafakası ödeyecek tarafın ekonomik gücünün tespiti için mahkeme re’sen araştırma yapar ve taraflar buna ilişkin delillerini sunarlar. Maaş bordroları, tapu ve araç kayıtları ve banka kayıtları ile mahkemece kolluk marifetiyle yaptırılacak sosyal ve ekonomik durum araştırması gibi hususlar nafaka miktarının belirlenmesinde önem arz etmektedir. Ancak mahkemenin iştirak nafakasına ilişkin kararı mutlak değildir, değişen koşullara göre iştirak nafakasının arttırılması talep edilebilir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarındaki değişiklik, güncel ekonomik koşullar, müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları ve daha önce hükmedilen nafaka tarihinden itibaren geçen süre göz önünde bulundurularak nafakanın attırılması talep edilebilir. Yasaya göre mali durumun değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde nafakanın arttırılması söz konusu olabilir. Mahkeme boşanma ile birlikte nafakaya ilişkin hükmünü kurarken nafaka artışına ilişkin bir usul belirlememişse, nafakanın yıllık artışına ilişkin yerleşik Yargıtay uygulamasına göre TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranında artışa hükmedilmesi gerekmektedir.

Nafaka artırım davası, basit yargılama usulüne tabi davalardandır. Basit yargılama usulüne tabi olduğundan, yargılama daha kısa sürede sonuçlanacaktır. Dolayısıyla davacının dava dilekçesi ile, davalının ise cevap dilekçesi ile delillerini hasretmiş olduğunun kabulü gerekir. Kanunda belirtilen istisnai durumlar haricinde taraflar, dava dilekçesi ve cevap dilekçesinde dayanmadıkları delillerini sonradan mahkemede ileri süremeyeceklerdir.

Nafaka davalarında hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden AAÜT’ nin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Nafaka artırım davalarında ret edilen miktar üzerinden karşı taraf lehine vekalet ücreti verilemez.

Av. Zeynep İrem Durmaz

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar